Варианти за използване на магнезиево-оксидни плоскости WELL-PANELPremium в жилищното строителство:

- за защита и облицовка на всички видове метални и дървени конструкции

- вместо сандвич- панели за стени на промишлени халета

- за покриване на покриви (под керемиди или хидроизолации)

- за облицовка на стени и създаване на прегради

- за изолация на фундаменти и асансьорни шахти

- за изпълнение на окачени фасади и подеркерни

пространства

- за въздуховоди и вентилации вкл. при висока температура

- вместо кофражни платна в пътното строителство

- за направа на окачени тавани и шумоизолации

- за изработка на двойни подове

 - за едроплощно саниране на сгради

- за високоволтови стаи, трафопостове, ел.табла

- за резервоари и басейни (под облицовъчния слой)

- като допълнителна външна и вътрешна шумо и топло- изолация

- за изработка на камини

- за изработка на противопожарни стени и врати

- в бани и сауни

- за израбтка на външни огради и рекламни панаПрепоръчителни дебелини за изплозване на плоскости WELL-PANEL в строителството:

-Окачени тавани- 6мм

-Облицовка на външни фасади и подеркери - 10мм

-Облицовка на вътрешни стени- 6-8 мм

-Изграждане на самоносещи стенни конструкции и прегради- 10мм

-Подове- 2х12мм

-Покриви - 10-12мм

-Кофраж-над 12мм, след съгласуване с конструктор!